cdn

Weronika Kosin

Weronika Kosin

Jest byłą uczennicą naszej szkoły. Uczęszczała do niej od pierwszych dni istnienia. Zaczynała swą edukację w grupie przedszkolnej, kończąc na klasie GCSE. Od kilku lat nieustannie pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Szkolnego. Wybierana absolutną większością głosów (tajne głosowanie = 98% wszystkich głosów) na to stanowisko przez uczniów szkoły. Z wielkim zaangażowaniem współorganizowała wraz z kolegami z Samorządu zabawy dla młodszych kolegów: Bal Andrzejkowy, Bal Karnawałowy oraz Dzień Polski. Obecnie jest uczennicą St. Gregory’s Catholic College. Jej marzeniem jest praca z dziećmi. W swoim nastoletnim życiu uczestniczyła w szkoleniach z zakresu zaburzeń rozwoju u dzieci, jako wolny słuchacz. W szkole pomaga w grupie przedszkolnej. Uwielbia siatkówkę i podróże.

1.jpg