BIBLIOTEKA

Szkoła dysponuje zasobem ponad 2000 książek dla maluszków i staruszków. Co tydzień nasi uczniowie otrzymują foldery z książeczka do wspólnego czytania z rodzicami. Po przeczytaniu dzieci wypełniają kartę pracy, związana z przeczytana pozycją. To forma rozwijania zamiłowania do czytania oraz budowania więzi dziecko – rodzice.

Każdy może korzystać z naszej biblioteki. Opłata wpisowa (jednorazowa) dla osób dorosłych wynosi 10Ł, a dla dzieci spoza szkoły 5Ł.

Opiekunem biblioteki jest pani Sonia Skaczkowska