Klasa 

wych. Ewa Sikorska

nauczyciel Wiedzy o Polsce: Roman Cieśla

20/3/2021

TEMAT: WIOSNA TUŻ TUŻ

1. Czytanie wiersza Reginy Gruchalskiej ''Barwy wiosny''.
2. Omówienie definicji KLIMATU. Dzieci zapisują na tablicy i w zeszytach cechy klimatu wiosennego.
3. Oznaki wiosny: nazwy wiosennych kwiatów:
- uczniowie wypisują w zeszytach oznaki wiosny,
- rozdaję dzieciom zdjęcia wiosennych kwiatów, zadanie polega na odgadnięciu i wpisaniu nazwy kwiatu.
4. Dzieci otrzymują listę świąt wiosennych, wspólnie analizujemy poszczególne święta oraz ich znaczenie.
5. Rozdaję dzieciom informacje o pracach w ogrodzie i na polu, wspólnie czytamy i dyskutujemy.
6. Wiosenne prace plastyczne. Każdy uczeń otrzymuje dyplom za wykonaną pracę.
7. Przyznanie dyplomu Ucznia Dnia.
8. Praca domowa:
- zwiastuny wiosny,
- napisać list do koleżanki/kolegi na dowolny temat. 

13/3/2021

TEMAT: KSIĄŻKA DOBRA NA WSZYSTKO

1. Dzieci otrzymują informacje na temat budowy książki, wspólnie czytamy i analizujemy tekst. Dodatkowo uczniowie korzystają z książek, które przynieśli na zajęcia lekcyjne.
Rozwiązywanie krzyżówki. 
2. Wspólnie czytamy i omawiamy informacje wyjaśniające:
- kto tworzy książkę,
- jak powstaje książka,
- jak wygląda i co zawiera metryczka książki.
Zadanie utrwalające powyższe zagadnienia. 
3. Czytanie wiersza Marii Konopnickiej ''Kukułeczka''. Omówienie budowy wiersza oraz wskazanie różnic między prozą a wierszem, pisarzem a poetą.
Wypełnianie tabeli. 
4. Rozmowa o różnicach między biblioteką, księgarnią i antykwariatem.
5. Dzieci wypowiadają się na temat książek, które ostatnio czytały lub przyniosły na lekcję.
6. Uczniowie otrzymują 2 przykłady listu, które wspólnie czytamy. Analizujemy budowę i zasady pisania listu.
6. Rozdanie pracy domowej (jeden wzór metryczki do wyboru) oraz wręczenie dyplomu dla Ucznia Dnia.

7/11/2020

Temat: Średniowiecze w Polsce. Kajko i Kokosz -polski komiks.

Uczniowie na lekcji poznali codzienne życie mieszkańców w średniowiecznym zamku i mieście.

Zajęcia praktyczne polegały na przeczytaniu tekstu ze zrozumieniem o życiu w średniowiecznym mieście, zaprojektowaniem stroju rycerza albo damy dworu, oraz wykonaniem 3D modelu średniowiecznego zamku.

Zajęcia dotyczące komiksu o Kajko i Kokosz polegały na ułożeniu historii obrazkowej na stronę A4 o przygodach Kajka i Kokosza.

Uczniem dnia został Walenciejczyk Jakub, za aktywny udział w lekcji i kreatywność. Zdjęcie poniżej.

14/11/2020

Temat: DOM TO...

1. Dzieci wypowiadają się pełnymi zdaniami na temat słowa DOM, z czym kojarzy im się to słowo.
2. Wyjaśniam uczniom co to jest wyraz bliskoznaczny. Następnie dzieci wypisują na tablicy i w zeszytach różne znaczenia słowa DOM, przyporządkowują wyrazy bliskoznaczne do odpowiednich znaczeń oraz określają rolę domu w każdym jego znaczeniu. 
3. Wspólne czytanie 2 wierszy.
4. Zadanie polegające na określeniu i dopasowaniu pomieszczeń w domu.
5. Dzieci wklejają urządzenia i wyposażenie do odpowiednich pomieszczeń w domu.
6. Dyskusja o otoczeniu domu, najbliższej okolicy oraz atrakcjach w miejscu zamieszkania. Dzieci piszą 2 zdania podsumowujące miejsce, w którym mieszkają.
7. Nawiązanie do charakterystyki postaci. Uczniowie otrzymują przykład charakterystyki postaci do przeanalizowania w domu oraz pracę domową - napisać opis jednej osoby z domu w formie charakterystyki oraz krzyżówka (dla chętnych).
8. Rozdanie dyplomów.

5/12/2020

Prowadzący zajęcia:

Nauczyciel: Roman Cieśla

Pomocnik nauczyciela Ewa Sikorska

Temat: Zwyczaje świąt Bożego narodzenia w Polsce.

Uczniowie na lekcji poznali tradycję i zwyczaje związane z świętami Bożego narodzenia.

Zajęcia praktyczne polegały na dekorowaniu i wykonaniu ozdób świątecznych na choinkę.

Podczas zajęć uczniowie śpiewali polskie kolędy.

Uczniowie również brali udział w kiermaszu świątecznym oraz dostali prezenty od świętego Mikołaja.

7/11/2020 

Przedmiot: Wiedza o Polsce

Prowadzący zajęcia:

Nauczyciel: Roman Ciesla

Pomocnik nauczyciela Ewa Sikorska

Temat: Podział administracyjny Polski. Flaga i godło Polski.

Uczniowie na lekcji poznali podział polski na gminy, powiaty i województwa, oraz miejsce polski w Europie i UE.

Ćwiczenia na lekcji dotyczyły wykonania flagi, nauki hymnu narodowego, zaprojektowania godła wybranego miasta oraz polskich 20 Euro.

Za najlepiej zaprojektowany herb, uczniem dnia została Julia Chochorowska, otrzymała za to dyplom ucznia dnia.

Praca domowa dotyczyła napisania wypracowania min 20 zdań o swoim ulubionym miejscu z wakacji w Polsce.

28/11/2020

Temat:  MÓJ CZAS WOLNY. CZY JEST MI POTRZEBNY?
1. Dzieci odpowiadają co to jest czas wolny i zapisują definicję czasu wolnego w zeszytach.
2. Rozmowa o tym jakie są rodzaje spędzania wolnego czasu i dlaczego wolny czas jest nam potrzebny.
3. Krzyżówka.
4. Każde z dzieci zapisuje na tablicy i w zeszycie w jaki sposób spędza swój czas wolny. Następnie tworzymy tabelę i omawiamy, które czynności są negatywne i pozytywne, co to jest odpoczynek bierny i czynny oraz przyporządkowujemy wszystkie czynności do poszczególnych zagadnień.  
5. Uczniowie otrzymują Piramidę aktywności fizycznej dla dzieci, omawiamy ją oraz rozmawiamy dlaczego spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny jest takie istotne.
6. Spędzanie czasu z rodziną, dlaczego jest ważne dla całej rodziny i dzieci.
7. Czytanie wiersza Krzysztofa Roguskiego - Zegar.
8. Uczniowie otrzymują koło podzielone na 24 części i wypełniają je swoimi codziennymi zajęciami z uwzględnieniem czasu wolnego.
9. Ćwiczymy śpiewanie kolędy.
10. Zabawy i wróżby andrzejkowe. 
11. Rozdanie dyplomów oraz pracy domowej. 

10/10

Temat: Położenie geograficzne Polski. Pasowość rzeźby terenu Polski.

Uczniowie na lekcji poznali położenie polski w Europie oraz pasowe ukształtowanie krain geograficznych w Polsce.

Zajęcia miały charakter zapoznawczy z regulaminem klasy i zasadami funkcjonowania szkoły podczas epidemii Covid-19.

Zajęcia zostały przeprowadzone w formie Power point prezentacji na tablicy multimedialnej.

Ćwiczenia praktyczne dotyczyły zaznaczenia na mapie konturowej polski najwyższych szczytów górski, największych jezior, itp.

Z braku czasu nie wykonano żadnych zdjęć z zajęć.

Nie było pracy domowej.

Nie wybrano z braku czasu ucznia dnia.

Kontakt

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean