Klasa 5 Biedronki
wychowawca: Anna Szczęsna
asystentka: Ewa Jaśkiewicz

1.png

9.10.2021
Temat:  Charakterystka osób - jacy oni są?


Na dzisiejszej lekcji kontynuowaliśmy temat poświęcony rodzinie,  omówiliśmy jak poprawnie pisać charakterystykę osób, używając odpowiednich przypadków. Uczniowie poznali  przypadki:  biernik i narzędnik. 
Zrealizowaliśmy zagadnienia z podręcznika, dzieci pracowały również w grupach wykonując powierzone im zadania.

2,10,2021

Temat: „ Wysoki brodacz ze zdjęcia.”

Na dzisiejszej lekcji zajmowaliśmy się tematem poświęconym rodzinie, poznaliśmy jak są ze sobą spokrewnieni członkowie rodzin, opisywaliśmy zdjęcia, które dzieci przyniosły, a także pracowaliśmy z podręcznikiem i cwiczeniowka.
Uczniem dnia została Lidia Porczynska,         a uczniem miesiąca został Bartosz Fudecki za aktywny udział i zaangażowanie na lekcjach.

25.09.2021 

Temat: A u nas jest trochę inaczej.

 

Dzisiejsza lekcja była na temat szkoły. Omówiliśmy jakie są różnice i podobieństwa między szkołą polską i angielską, na podstawie przeczytanego tekstu dowiedzieliśmy się również co rówieśnicy w Polsce myślą na temat szkoły. Uczniowie dowiedzieli się co to jest np. wywiadówka, ocena z zachowania. Następnie odczytali dialog z podręcznika z podziałem na role, wykonywali zadania na podstawie tekstu.  Kolejnym elementem zajęć były ćwiczenia gramatyczne, uczniowe poznali jakie są rodzaje w języku polskim, pracowali też w parach, wspólnie rozwiązując ćwiczenia. Zostało również przygotowane kilka kart pracy z zadaniami, które uczniowe musieli rozwiązać, następnie wkleić do zeszytu.  Uczniowe obejrzeli także krótki film przestawiający 5 najfajniejszych szkół na  świecie, po czym prowadziliśmy dyskusje na temat, która szkoła  podoba im się najbardziej i dlaczego akurat do tej szkoły chcieliby chodzić.  Przeczytaliśmy tekst z podręcznika, na podstawie którego została zadana praca domowa. Uczniowe muszą poszukać informacji na temat Fryderyka Chopina  i zaprezentować jego sylwetkę na forum klasy. 

Wybraliśmy również ucznia dnia za aktywny udział na lekcji, został nim Bartosz Fudecki, który otrzymał dyplom oraz upominek.

18.09.2021
Temat: „ Język polski jest ą,ę”.


Na dzisiejszej lekcji rozpoczęliśmy pracę z podręcznikiem i ćwiczeniówką. Na początku wyjaśniliśmy co to jest język, do czego służy, jakie znamy języki. Następnie omówiliśmy co to jest alfabet, zostały zaprezentowane inne alfabety np. Braillea, Morsea. Uczniowie mogli zobaczyć jakie są różnice między nimi.
Kolejnym elementem lekcji był podział znaków, uczniowie dowiedzieli się co to jest litera i głoska. Przedstawiliśmy również podział głosek, po czym uczniowie wykonywali ćwiczenia praktyczne, lekcja była poświęcona w znacznej części gramatyce, uczniowe brali aktywnie udział w zajęciach, odczytywali wyrazy, które są dość trudne, ponieważ zawierają dwuznaki np. dż, sz, cz jednak świetnie sobie z tym poradzili.  Uczniowie poznali również terminy takie jak: homofony i homonimy, po wyświetleniu obrazków na tablicy multimedialnej mogli poznać jaka jest różnica między nimi.
Tego dnia odbył się również apel, podczas którego został wybrany uczeń dnia.
Został nim Patrick Urbanowicz za aktywny udział na lekcji, uczeń dostał dyplom oraz drobny upominek, świętowaliśmy także  urodziny naszej koleżanki z klasy Nicole Popowskiej, uczennica otrzymała upominek.
Zadaniem domowym na następny tydzień było przygotowanie plakatu reklamującego język polski.

11.09.2021
Temat: Omówienie wymagań i zasad na lekcji w klasie 5.

Pierwszy dzień w szkole rozpoczęliśmy od przywitania uczniów i rodziców w klasie, następnie zrobiliśmy krótkie zapoznanie, każdy uczeń powiedział coś o sobie (co lubi, czego nie lubi itp.). Następnie omówiliśmy i podpisaliśmy „ złote zasady” panujące w klasie. Kolejnym elementem lekcji było tworzenie totemu klasowego „Biedronki”. 
Po odczytaniu zagadki dzieci musiały zgadnąć jaka będzie nazwa klasy, następnie otrzymali wydrukowane szablony biedronek, zadaniem uczniów było pokolorowanie ich i przyklejenie na plakat.  Dodatkowo elementem  nawiązującym do nazwy klasy był wiersz o biedronce, który uczniowe czytali na głos, później również słuchali piosenki o biedronce.  

2
2

press to zoom
1
1

press to zoom
1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
1/7
Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!