Klasa 5 Biedronki
wychowawca: Anna Szczęsna
asystentka: Ewa Jaśkiewicz

1.png

7.05.2022
Temat: Jeśli czegoś nie ma w internecie.


Na dzisiejszej lekcji rozmawialiśmy o sztuce. Uczniowie dowiedzieli się co możemy nazwać sztuką. Na podstawie tekstu z podręcznika i obrazów poznaliśmy rodzaje dzieł sztuki. W kolejnej części lekcji omówiliśmy  konstrukcje zdania warunkowego, następnie wykonywaliśmy ćwiczenia.
W tym dniu urodziny obchodziła Julia Okońska. Wszystkiego najlepszego!

9.04.2022
Szkolne warsztaty wielkanocne.

2.04.2022
Temat: Tradycje wielkanocne w naszych domach.


Na dzisiejszej lekcji rozmawialiśmy o tradycjach wielkanocnych w naszych domach. Uczniowie dowiedzieli się jakie pokarmy można znaleźć w koszyku wielkanocnym. Wykonaliśmy kartki świąteczne, uczniowie wzięli  również udział w quizie wielkanocnym.
W tym dniu odbył się też kiermasz, podczas którego uczniowe losowali drobne upominki.
Uczniem dnia została Julia Okońska i Nicole Popowska. Gratulacje!

26.03.2022
Temat: Interpunkcja w zdaniu.


Na dzisiejszej lekcji odbyło się spotkanie online z Rzecznikiem Praw Dziecka. Uczniowie mogli się dowiedzieć na czym polega jego praca, chętnie zadawali pytania.
W dalszej części lekcji zajęliśmy się interpunkcją która jest bardzo ważna w zdaniu. Poznaliśmy zwroty potrzebne do napisania listu prywatnego.
Uczniem dnia została Lidia Porczyńska,
uczniem miesiąca został Patryk Urbanowicz.
Serdeczne gratulacje!

19,05,2022

Temat: Stęskniłam się za tobą, Majeczko.

Na dzisiejszej lekcji rozmawialiśmy o przyjaźni, uczniowie dowiedzieli się na czym polega prawdziwa przyjaźń oraz kogo można nazwać prawdziwym przyjacielem.
Poznaliśmy jaka jest różnica między kolegą, kumplem,  a przyjacielem.
21.03 obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa, nasi uczniowie dowiedzieli się dlaczego tego dnia każdy z nas założył dwie różne skarpetki.
Uczniem dnia została Oliwia Wojnarowska. Serdeczne gratulacje!

12,03,2022

Temat: Droga Pani Agato, czy mogłaby mi Pani pomóc?

Na dzisiejszej lekcji uczniowie poznali zwroty i wyrażenia potrzebne do napisania listu oficjalnego. Pracowaliśmy na podstawie podręcznika, uczniowie wykonywali ćwiczenia, które pozwoliły im na utrwalenie nowo poznanych zwrotów oraz kiedy należy ich używać.
Dyplom ucznia dnia otrzymały:
Pola Grzegorczyk i Barbara Woźniak.
Serdeczne gratulacje.
Urodziny obchodził  Fabian Kwaśniewski, wszystkiego najlepszego!

5,03,2022

Temat: Co w trawie piszczy?

Dzisiejsza lekcja poświęcona została ekologi. Uczniowie  poznali czym jest ekosystem i jaką rolę odgrywa w życiu codziennym. Rozmawialiśmy również o zwierzętach i roślinach, ćwicząc liczbę mnogą. Wykonywaliśmy ćwiczenia na odpowiednie zastosowanie liczebników.

W  związku z panującą na świecie sytuacją nasza klasa włączyła się również do akcji       „ Solidarni z Ukrainą”. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w wykonanie prac plastycznych, które miały zaprezentować jak bardzo jesteśmy solidarni z naszymi sąsiadami.
Uczniowie wsparli również zbiórkę na rzecz Ukrainy, w zamian za to czekał na nich pyszny poczęstunek. Jesteśmy dumni, że chociaż w taki sposób możemy pomóc ludziom z Ukrainy.

19.02.2022

Temat: Polacy, o których warto pamiętać- analiza tekstów.

Na dzisiejszych zajęciach kontynuowaliśmy temat z poprzedniej lekcji na temat znanych   i cenionych Polaków. Uczniowie poznali postać księdza Jana Twardowskiego, przeczytaliśmy i przeanalizowaliśmy jego wiersze, następnie dokonaliśmy analizy tekstów na podstawie podręcznika.
Tego dnia odbył się również bal karnawałowy, na którym uczniowie świetnie się bawili, były konkursy, zabawy oraz taniec, nie zabrakło również pysznej waty cukrowej dla naszych wspaniałych podopiecznych 😉
Uczniem dnia został Bartosz Fudecki, a uczniem miesiąca została Liliana Junik. Serdeczne gratulacje!

12.02.2022

Temat: Mniej i bardziej znani Polacy.

Na dzisiejszych zajęciach przypomnieliśmy sobie czym jest rozmowa- dialog oraz omówiliśmy zawody, dla których rozmowa z innymi ludźmi jest najważniejszym elementem pracy.
Pracowaliśmy z tekstem z podręcznika,  rozmawialiśmy także o sławnych Polakach, uczniowe najpierw dowiedzieli się co oznacza przymiotnik „sławny” oraz poznali jego synonimy.  Na podstawie prezentacji poznali sławnych Polaków oraz dowiedzieli się czym sobie zasłużyli na takie określenie.
Uczniem dnia został Fabian Kwaśniewski. Serdeczne gratulacje!

5,02,2022

Temat: Co to za cyrk?

Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy o cyrku, jak wyglądał kiedyś, a jak dziś, na filmie dzieci mogły zaobserwować jakie są różnice. Powiedzieliśmy również o sposobach spędzania wolnego czasu. Pracowaliśmy z tekstem z podręcznika, następnie wykonywaliśmy ćwiczenia, które miały na celu pokazać jak uczniowie zrozumieli tekst. Przypomnieliśmy  sobie również czym jest koniugacja czasownika, wykonywaliśmy ćwiczenia,  zadaniem uczniów  było poprawnie odmieniać czasowniki w poszczególnych zdaniach.
Uczniem dnia została Maya Poręba. Serdeczne gratulacje.

29,01,2022

Temat: „Mnie, ciebie,jego”- zaimek w zdaniu.

Na dzisiejszej lekcji uczniowie poznali kolejna cześć zdania- zaimek. Wykonywaliśmy ćwiczenia z zastosowaniem zaimków w zdaniu, pracowaliśmy z tekstem z podręcznika.
Omówiliśmy również temat surfowania w internecie, uczniowie poznali główne zasady bezpieczeństwa w sieci, dowiedzieli się także czym jest blog oraz jakie rodzaje blogów możemy wyróżnić.
Uczniem dnia została Pola Grzegorczyk, a dyplom ucznia miesiąca został przyznany dla Fabiana Kwaśniewskiego. Serdeczne gratulacje.
Urodziny obchodziła Pola Grzegorczyk- wszystkiego najlepszego!

22,01,2022

Temat: Siema! Wpadniesz do mnie po lekcjach?

Na dzisiejszej lekcji uczniowie przeczytali tekst, na podstawie którego napisali krótki test, musieli odpowiedzieć na kilka pytań.
Następnie dowiedzieli się co to jest słownik, poznali rodzaje słowników, a także rozmawialiśmy czym jest język potoczny i jakie są różniące między nim a językiem oficjalnym, pracowaliśmy w oparciu o podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
Uczniem dnia została Julia Okońska, serdeczne gratulacje!
W tym dniu urodziny obchodziła Małgorzata Pietrasik- wszystkiego najlepszego!

15,01,2022

Temat: Gratuluje Ci pierwszego miejsca!

Podczas dzisiejszej lekcji rozmawialiśmy o sporcie, uczniowie dowiedzieli się co to są zawody sportowe, mistrzostwa i igrzyska olimpijskie, poznali jakie są różnice między nimi. Kolejnym punktem lekcji była gramatyka, podczas której skupiliśmy się na wyjaśnieniu czym jest liczebnik, uczniowie wykonywali ćwiczenia, z zastosowaniem liczebników.
Uczniem dnia została Liliana Junik- serdeczne gratulacje.

8,01,2022

Temat: I żebyś żyła na sto lat! Imieniny babci Basi!

Podczas dzisiejszych zajęć uczniowie pracowali z tekstem z podręcznika, poznali jakie są święta w Polsce, dowiedzieli się czym się różnią urodziny od imienin. Przypomnieliśmy nazwy miesięcy. Nauczyliśmy się pisać kartkę z życzenia, poznaliśmy zwroty, które są potrzebne do napisania kartki, wykonywaliśmy również ćwiczenia z wykorzystaniem celownika.
Dyplom ucznia miesiąca grudnia otrzymała Barbara Woźniak-  serdeczne gratulacje.

9.10.2021
Temat:  Charakterystka osób - jacy oni są?


Na dzisiejszej lekcji kontynuowaliśmy temat poświęcony rodzinie,  omówiliśmy jak poprawnie pisać charakterystykę osób, używając odpowiednich przypadków. Uczniowie poznali  przypadki:  biernik i narzędnik. 
Zrealizowaliśmy zagadnienia z podręcznika, dzieci pracowały również w grupach wykonując powierzone im zadania.

2,10,2021

Temat: „ Wysoki brodacz ze zdjęcia.”

Na dzisiejszej lekcji zajmowaliśmy się tematem poświęconym rodzinie, poznaliśmy jak są ze sobą spokrewnieni członkowie rodzin, opisywaliśmy zdjęcia, które dzieci przyniosły, a także pracowaliśmy z podręcznikiem i cwiczeniowka.
Uczniem dnia została Lidia Porczynska,         a uczniem miesiąca został Bartosz Fudecki za aktywny udział i zaangażowanie na lekcjach.

25.09.2021 

Temat: A u nas jest trochę inaczej.

 

Dzisiejsza lekcja była na temat szkoły. Omówiliśmy jakie są różnice i podobieństwa między szkołą polską i angielską, na podstawie przeczytanego tekstu dowiedzieliśmy się również co rówieśnicy w Polsce myślą na temat szkoły. Uczniowie dowiedzieli się co to jest np. wywiadówka, ocena z zachowania. Następnie odczytali dialog z podręcznika z podziałem na role, wykonywali zadania na podstawie tekstu.  Kolejnym elementem zajęć były ćwiczenia gramatyczne, uczniowe poznali jakie są rodzaje w języku polskim, pracowali też w parach, wspólnie rozwiązując ćwiczenia. Zostało również przygotowane kilka kart pracy z zadaniami, które uczniowe musieli rozwiązać, następnie wkleić do zeszytu.  Uczniowe obejrzeli także krótki film przestawiający 5 najfajniejszych szkół na  świecie, po czym prowadziliśmy dyskusje na temat, która szkoła  podoba im się najbardziej i dlaczego akurat do tej szkoły chcieliby chodzić.  Przeczytaliśmy tekst z podręcznika, na podstawie którego została zadana praca domowa. Uczniowe muszą poszukać informacji na temat Fryderyka Chopina  i zaprezentować jego sylwetkę na forum klasy. 

Wybraliśmy również ucznia dnia za aktywny udział na lekcji, został nim Bartosz Fudecki, który otrzymał dyplom oraz upominek.

18.09.2021
Temat: „ Język polski jest ą,ę”.


Na dzisiejszej lekcji rozpoczęliśmy pracę z podręcznikiem i ćwiczeniówką. Na początku wyjaśniliśmy co to jest język, do czego służy, jakie znamy języki. Następnie omówiliśmy co to jest alfabet, zostały zaprezentowane inne alfabety np. Braillea, Morsea. Uczniowie mogli zobaczyć jakie są różnice między nimi.
Kolejnym elementem lekcji był podział znaków, uczniowie dowiedzieli się co to jest litera i głoska. Przedstawiliśmy również podział głosek, po czym uczniowie wykonywali ćwiczenia praktyczne, lekcja była poświęcona w znacznej części gramatyce, uczniowe brali aktywnie udział w zajęciach, odczytywali wyrazy, które są dość trudne, ponieważ zawierają dwuznaki np. dż, sz, cz jednak świetnie sobie z tym poradzili.  Uczniowie poznali również terminy takie jak: homofony i homonimy, po wyświetleniu obrazków na tablicy multimedialnej mogli poznać jaka jest różnica między nimi.
Tego dnia odbył się również apel, podczas którego został wybrany uczeń dnia.
Został nim Patrick Urbanowicz za aktywny udział na lekcji, uczeń dostał dyplom oraz drobny upominek, świętowaliśmy także  urodziny naszej koleżanki z klasy Nicole Popowskiej, uczennica otrzymała upominek.
Zadaniem domowym na następny tydzień było przygotowanie plakatu reklamującego język polski.

11.09.2021
Temat: Omówienie wymagań i zasad na lekcji w klasie 5.

Pierwszy dzień w szkole rozpoczęliśmy od przywitania uczniów i rodziców w klasie, następnie zrobiliśmy krótkie zapoznanie, każdy uczeń powiedział coś o sobie (co lubi, czego nie lubi itp.). Następnie omówiliśmy i podpisaliśmy „ złote zasady” panujące w klasie. Kolejnym elementem lekcji było tworzenie totemu klasowego „Biedronki”. 
Po odczytaniu zagadki dzieci musiały zgadnąć jaka będzie nazwa klasy, następnie otrzymali wydrukowane szablony biedronek, zadaniem uczniów było pokolorowanie ich i przyklejenie na plakat.  Dodatkowo elementem  nawiązującym do nazwy klasy był wiersz o biedronce, który uczniowe czytali na głos, później również słuchali piosenki o biedronce.  

2
2

press to zoom
3
3

press to zoom
1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
1/40
Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!