Klasa 

wych. Ewa Sikorska

nauczyciel Wiedzy o Polsce: Roman Cieśla

7/11/2020

Temat: Średniowiecze w Polsce. Kajko i Kokosz -polski komiks.

Uczniowie na lekcji poznali codzienne życie mieszkańców w średniowiecznym zamku i mieście.

Zajęcia praktyczne polegały na przeczytaniu tekstu ze zrozumieniem o życiu w średniowiecznym mieście, zaprojektowaniem stroju rycerza albo damy dworu, oraz wykonaniem 3D modelu średniowiecznego zamku.

Zajęcia dotyczące komiksu o Kajko i Kokosz polegały na ułożeniu historii obrazkowej na stronę A4 o przygodach Kajka i Kokosza.

Uczniem dnia został Walenciejczyk Jakub, za aktywny udział w lekcji i kreatywność. Zdjęcie poniżej.

14/11/2020

Temat: DOM TO...

1. Dzieci wypowiadają się pełnymi zdaniami na temat słowa DOM, z czym kojarzy im się to słowo.
2. Wyjaśniam uczniom co to jest wyraz bliskoznaczny. Następnie dzieci wypisują na tablicy i w zeszytach różne znaczenia słowa DOM, przyporządkowują wyrazy bliskoznaczne do odpowiednich znaczeń oraz określają rolę domu w każdym jego znaczeniu. 
3. Wspólne czytanie 2 wierszy.
4. Zadanie polegające na określeniu i dopasowaniu pomieszczeń w domu.
5. Dzieci wklejają urządzenia i wyposażenie do odpowiednich pomieszczeń w domu.
6. Dyskusja o otoczeniu domu, najbliższej okolicy oraz atrakcjach w miejscu zamieszkania. Dzieci piszą 2 zdania podsumowujące miejsce, w którym mieszkają.
7. Nawiązanie do charakterystyki postaci. Uczniowie otrzymują przykład charakterystyki postaci do przeanalizowania w domu oraz pracę domową - napisać opis jednej osoby z domu w formie charakterystyki oraz krzyżówka (dla chętnych).
8. Rozdanie dyplomów.

5/12/2020

Prowadzący zajęcia:

Nauczyciel: Roman Cieśla

Pomocnik nauczyciela Ewa Sikorska

Temat: Zwyczaje świąt Bożego narodzenia w Polsce.

Uczniowie na lekcji poznali tradycję i zwyczaje związane z świętami Bożego narodzenia.

Zajęcia praktyczne polegały na dekorowaniu i wykonaniu ozdób świątecznych na choinkę.

Podczas zajęć uczniowie śpiewali polskie kolędy.

Uczniowie również brali udział w kiermaszu świątecznym oraz dostali prezenty od świętego Mikołaja.

7/11/2020 

Przedmiot: Wiedza o Polsce

Prowadzący zajęcia:

Nauczyciel: Roman Ciesla

Pomocnik nauczyciela Ewa Sikorska

Temat: Podział administracyjny Polski. Flaga i godło Polski.

Uczniowie na lekcji poznali podział polski na gminy, powiaty i województwa, oraz miejsce polski w Europie i UE.

Ćwiczenia na lekcji dotyczyły wykonania flagi, nauki hymnu narodowego, zaprojektowania godła wybranego miasta oraz polskich 20 Euro.

Za najlepiej zaprojektowany herb, uczniem dnia została Julia Chochorowska, otrzymała za to dyplom ucznia dnia.

Praca domowa dotyczyła napisania wypracowania min 20 zdań o swoim ulubionym miejscu z wakacji w Polsce.

28/11/2020

Temat:  MÓJ CZAS WOLNY. CZY JEST MI POTRZEBNY?
1. Dzieci odpowiadają co to jest czas wolny i zapisują definicję czasu wolnego w zeszytach.
2. Rozmowa o tym jakie są rodzaje spędzania wolnego czasu i dlaczego wolny czas jest nam potrzebny.
3. Krzyżówka.
4. Każde z dzieci zapisuje na tablicy i w zeszycie w jaki sposób spędza swój czas wolny. Następnie tworzymy tabelę i omawiamy, które czynności są negatywne i pozytywne, co to jest odpoczynek bierny i czynny oraz przyporządkowujemy wszystkie czynności do poszczególnych zagadnień.  
5. Uczniowie otrzymują Piramidę aktywności fizycznej dla dzieci, omawiamy ją oraz rozmawiamy dlaczego spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny jest takie istotne.
6. Spędzanie czasu z rodziną, dlaczego jest ważne dla całej rodziny i dzieci.
7. Czytanie wiersza Krzysztofa Roguskiego - Zegar.
8. Uczniowie otrzymują koło podzielone na 24 części i wypełniają je swoimi codziennymi zajęciami z uwzględnieniem czasu wolnego.
9. Ćwiczymy śpiewanie kolędy.
10. Zabawy i wróżby andrzejkowe. 
11. Rozdanie dyplomów oraz pracy domowej. 

10/10

Temat: Położenie geograficzne Polski. Pasowość rzeźby terenu Polski.

Uczniowie na lekcji poznali położenie polski w Europie oraz pasowe ukształtowanie krain geograficznych w Polsce.

Zajęcia miały charakter zapoznawczy z regulaminem klasy i zasadami funkcjonowania szkoły podczas epidemii Covid-19.

Zajęcia zostały przeprowadzone w formie Power point prezentacji na tablicy multimedialnej.

Ćwiczenia praktyczne dotyczyły zaznaczenia na mapie konturowej polski najwyższych szczytów górski, największych jezior, itp.

Z braku czasu nie wykonano żadnych zdjęć z zajęć.

Nie było pracy domowej.

Nie wybrano z braku czasu ucznia dnia.

Kontakt

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean