Nasze klasy i uczniowie dyplomowani

rok szkolny 2016 / 2017

Uczniowie miesiąca

Co miesiąc w naszej szkole wyróżniamy uczniów, którzy wykazali się sumiennością w odrabianiu prac domowych, aktywnością podczas zajęć, zapałem do nauki, wzorowym zachowaniem i koleżeństwem.

Serdecznie gratulujemy czerwcowym zwycięzcom!

Wzorowe zachowanie

Co trzy miesiące w naszej szkole wyróżniamy uczniów, którzy wykazali się wzorowym zachowaniem i koleżeństwem. Co tydzień nauczyciel wybiera jednego ucznia w klasie, który najlepiej się zachowywał i wkleja specjalną naklejkę za wzorowe zachowanie. Uczeń, który przez trzy miesiące zgromadzi najwięcej naklejek wygrywa. Każdy zwycięzca otrzymuje dyplom i nagrodę sportową za dawanie przykładu kolegom i koleżankom z klasy.

Serdecznie gratulujemy marcowym zwycięzcom!

Szanowni Państwo!

Program realizowany w Polskiej Szkole Sobotniej im. Jana Pawła II w Bath oparty jest na podstawie programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Każda klasa realizuje autorski program opracowywany przez naszych nauczycieli, dostosowany do porzeb i umiejętności naszych uczniów. Dbając o indywidualne potrzeby naszych podopiecznych, zdecydowaliśmy nie ograniczać się do jednego podręcznika czy zeszytu ćwiczeń. Uważamy ponadto, że obecnie na rynku nie istnieje idealny podręcznik dokładnie odpowiadający potrzebom Polskiej Szkoły Sobotniej. Grono pedagogiczne naszej szkoły postanowiło pracować w oparciu o karty pracy tworzone autorsko z uwzględnieniem etapu i tempa rozwoju naszych milusińskich. Korzystanie z różnych podręczników i pomocy naukowych dostępnych na polskim rynku i aranżowanie z nich synkretycznego programu nauczania umożliwia nam dokładne dostosowanie toku nauczania do potrzeb naszych podopiecznych. Program nauczania każdej klasy ewoluuje wraz z naszymi uczniami.