Prezes Polskiej Szkoły

mgr Eliza Giner-Wajda

Incjatorka i zalożycielka Polskiej Szkoly Sobotniej w Bath. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na kierunku geografia, a także studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości oraz kurs „Porządek i Przygoda. Lekcje tworczości”.

 

W celu pogłębiania swoich kwalifikacji ukończyła liczne kursy doskonalące, m.in. „Elementy Public Relations i komunikowania się dla nauczycieli”, „Zachowanie asertywne oraz komunikacja werbalna i niewerbalna jako podstawa kompetencji psychologicznych nauczyciela”, „Propedeutyka logopedii dla nauczycieli uczących jezyka polskiego i kultury polskiej”.

 

W Polsce pracowała jako nauczyciel w gimnazjum i liceum, ucząc zarówno geografii, jak i przedsiębiorczości. W tym samym czasie brała udział w konferencjach, wygłaszając referaty i publikując prace naukowe na temat korporacji międzynarodowych.

Od roku 2007 posiada angielski tytuł nauczyciela wykwalifikowanego (QTS). W Wielkiej Brytanii przez kilka lat zdobywała doświadczenie pracując z młodszymi dziećmi w przedszkolu. Ponad pięć lat pracowała jako starszy asystent w angielskiej szkole podstawowej, ucząc zarówno języka angielskiego, jak i innych przedmiotów, wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów.