‘Z RYTMEM NATURY’, to projekt poświęcony setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Autorką wydarzenia jest Pani Katarzyna Piłat. Sama autorka mówi o projekcie: ‘otaczająca nas przyroda jest dla mnie wiodącą inspiracją i głównym nurtem autorskiego wyrazu.Celem projektu jest kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach do których należy m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

Podczas warsztatów artystyczno – edukacyjnych dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Bath mogły pogłębić wiedzę na temat znaczenia wolności i szacunku w życiu każdego człowieka i narodu.  Po solidnej dawce wiedzy uczestnicy mieli okazje do rozwijania zdolności twórczych i artystycznych. 

Tematem przewodnim były prace fotograficzne oraz wiersze autorki projektu. Dodatkową niespodzianką dla uczniów była wizyta reporterów z Polskiego Radia Swindon, którzy przeprowadzili wywiad z Panią Katarzyną Piłat ale nie tylko - opowiedzieli o swojej działalności radiowej. Dzieci miały okazje do przeczytania kilku utworów autorki. Kulminacyjnym punktem warsztatów była ogromna praca plastyczna inspirowana fotografią krajobrazu z okolic województwa kujawsko – pomorskiego. Podczas działań twórczych dało się słyszeć dyskusje na następujące tematy: Dlaczego warto mówić po polsku? Co to jest pomnik natury? i Jaki długi jest dziób bociana?  Podsumowaniu projektu towarzyszyły niezmiernie wartościowe komentarze i praca plastyczna uczestników: ‘Interesujące jak się robi zdjęcia z takich niesamowitych rzeczy’, ‘Super’, ‘Chodzisz w dobre miejsca’. ‘Było fajnie’.