Drodzy rodzice i opiekunowie naszych uczniów!

 

Przypominamy o czesnym za szkołę.

 • Uprzejmie informujemy, że ze względu na podniesiony czynsz za budynek szkoły jesteśmy zmuszeni podnieść czesne za szkołę. Chcemy być uczciwi w stosunku do Państwa dlatego też, podniesienie czesnego nastąpi dopiero w II termie, a więc od stycznia. Czesne w I termie (wrzesień – grudzień) będzie obowiązywać na obecnym poziomie, a więc £7,50 za jedno dziecko, £10 za dwoje i więcej dzieci.

 • Od stycznia czesne wzrośnie odpowiednio £9,00 za jedno dziecko, £13 za dwoje dzieci i dodatkowo za każde kolejne dziecko £1, 00 za sobotę. Jest nam niezmiernie przykro, że musimy podnieść czesne, ale niestety jest to od nas niezależne. Szkoła nie ma własnego budynku i jest uzależniona od wynajmu.

 

PŁATNOŚĆ ZA SZKOŁĘ

 • TERM I  - TERMIN PŁATNOŚCI DO 30.10.2021 r.

 • 8 sobót x £ 9

 • 1 dziecko - £ 45

 •  

 • 8 sobót x £ 13

 • 2 dzieci  - £ 65 

 • kolejne dziecko £5

 •  

 • TERM  II – TERMIN PŁATNOŚCI DO 25.01.2022 r.

 • 10 sobót x £9

 • 1 dziecko - £ 90

 •  

 • 10 sobót x £ 13

 • 2 dzieci  - £ 130

 • kolejne dziecko £10 

 •  

 • TERM III – TERMIN PŁATNOŚCI DO 25.04.2022 r.

 • 7 sobót x £ 9

 • 1 dziecko - £ 63

 •  

 • 9 sobót x £ 13

 • 2 dzieci - £ 91

 • kolejne dziecko £7

UWAGA! W chwili kiedy opłata czesnego nie zostanie uiszczona w terminie, zostaniecie Państwo upomnieni sms-em bądź mailem. Jeśli w ciągu 2 tygodni od daty upływu terminu, opłata nie zostanie uiszczona, dziecko zostanie zawieszone w prawach ucznia. Nie będzie mogło uczęszczać do szkoły.

WAŻNE! Ze względu na nowe przepisy prawne oraz wymogi bezpieczeństwa od tego roku nie ma możliwości płacenia za czesne gotówką. Opłaty dokonujecie Państwo tylko i wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe szkoły, ewentualnie czekiem.

 

Opłaty za szkołę można dokonać bezpośrednio, czekiem wystawionym na konto Naszej Szkoły:

John Paul II Polish Saturday School lub przelewem na konto Banku HSBC,

 

sort code 40-09-44,

account number 00122904

John Paul II Polish Saturday School.

Nie ma możliwości płatności na miejscu, w szkole ze względów bezpieczeństwa.

OPŁATA DODATKOWA:

Jak co roku każde dziecko musi korzystać z zeszytów i innych przyborów plastycznych. W związku z tym, że szkoły nie stać na sfinansowanie tak ogromnych zakupów, każdy rodzicom powinien dokonać jednorazowej opłaty rocznej. Uczniowie przedszkola, aż do klasy 3 włącznie opłata za zeszyty, przybory plastyczne i piśmiennicze wynosi £ 10.

Ze względu na to, aby pobyt dzieci w szkole był radosny i satysfakcjonujący, dzieci wykonują więcej prac plastycznych niż starsi koledzy. Uczniowie klas od 4 wzwyż £ 5 na rok. Płatne przy stoliku na głównym holu do końca września.

PRACA DOMOWA:

Uczniowie co tydzień dostają zadania domowe do napisania w zeszycie do prac domowych lub kartę pracy. Ich obowiązkiem jest uzupełnić pracę domową i oddać nauczycielowi w następnym tygodniu. Poza tym uczniowie mają zadawane czytanki do nauczenia się płynnego czytania. Odrabianie prac domowych pomaga utrwalać materiał. Poświęćmy 15 minut w tygodniu na powtórkę materiału.

NAGRODY:

Uczniowie cały miesiąc są obserwowani przez nauczyciela i zbierają punkty. Na koniec miesiąca nauczyciel wybiera w porozumieniu z asystentem „ucznia miesiąca”. Ten w nagrodę otrzymuje dyplom i upominek. Poza tym co tydzień są wybierani uczniowie, którzy szczególnie wyróżnili się na ostatnich zajęciach. Uczeń taki dostaje dyplom i nagrodę w postaci przyboru szkolnego. Poza tym podczas zajęć nauczyciel słownie przed całą klasą chwali ucznia. Co tydzień wybierany jest uczeń-gwiazda dnia.

KARY:

Drodzy Państwo nasza szkoła za równo dla nas pracowników jaki i dla waszych dzieci to dodatkowy dzień pracy. Zależy nam na tym, aby zarówno dzieci jaki i pracownicy czuli się szczęśliwi w naszej szkole. Niestety zdarza się tak, że nauczyciel ma spore kłopoty wychowawcze z uczniem. Szkoła Polska to nie świetlica, czy plac zabaw, to placówka edukacyjna. Naszym głównym zadaniem jest edukacja. My nie wychowujemy Państwa dzieci, służymy wsparciem i pomocą, ale to Was należy główny obowiązek wychowania i nauczenia zachowań społecznych.

Jeśli dziecko będzie sprawiało problemy wychowawcze i 3 krotnie zostanie upomniane przez nauczyciela, po kolejnej uwadze będzie miało rozmowę z Dyrekcją. Jeśli takie zachowania powtórzą się jeszcze 2-krotnie, dziecko zostanie zawieszone w prawach ucznia. Nie będzie mogło uczęszczać na zajęcia w sobotę.

PODRĘCZNIKI I inne pomoce:

Od kilku lat uczniowie korzystają z podręczników i ćwiczeń „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. (klasy 1-3) wydany przez MEN. Klasy od 4 mają kontynuację treści w kolejnych klasach, opartych na podręczniku pt. „Nowe na start” wyd. Nowa Era. Poza tym podczas zajęć wykorzystywane są materiały autorskie nauczyciela, prezentacje multimedialne zrobione przez nauczyciela.

RELIGIA:

Uprzejmie informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym nie będzie lekcji religii. Państwo katecheci Teresa i Grzegorz Siembida, zrezygnowali z prowadzenia zajęć. Dopóki ksiądz Proboszcz nie wyznaczy innych katechetów, zajęć z religii nie będzie. Zaistniałą sytuacja nie wynika z naszej winy.

TEATR:

Rusza TEATR szkolny pod kierunkiem p. Beaty Łysiak. Będą organizowane profesjonalne przedstawienia, odpłatne. Zgromadzone fundusze zasilą konto szkoły. Zachęcamy do udziału i zakupu biletów.

SKLEPIK:

Utrzymujemy funkcjonowanie sklepiku szkolnego. Dążymy do tego, by był otwarty co tydzień. Oprócz pysznych ciast, będzie można nabyć gadżety szkolne i inne ciekawe produkty. Dochód zasili konto szkoły.

DZIEŃ SZKOLNY:

Zajęcia trwają od 9.00 d0 13.00. Rodzice przyprowadzają dzieci do klas o 8.50, tam opiekę przejmuje asystent, albo nauczyciel. Dzieci odbierane są spod klasy.

Dziecko ma przynosić drugie śniadanie, albo przekąskę oraz bezwzględnie na pogodę picie.

KONSULTACJE:

Co sobota między 9.00, a 11.00 do Państwa dyspozycji jest pani Magdalena Kosiń, jeśli macie jakieś pytania.

Do zobaczenia w sobotę. Czekamy na Was!

FAQ

Zapisy

Kiedy dziecko może rozpocząć naukę w Polskiej Szkole Sobotniej?


3- i 4-latki mogą rozpocząć naukę w grupie przedszkolnej,(formularz zapisu można pobrać tutaj – należy go wysłać na adres mailowy szkoły), natomiast dziecko, które rozpoczęło naukę w szkole angielskiej, może zacząć naukę w klasie pierwszej. Grupa przedszkolna skupia się na zajęciach muzyczno-plastycznych z elementami zabawy, a klasa pierwsza nastawiona jest na poznawanie liter. Podczas lekcji dziecko musi być w stanie skupić uwagę przez dłuższy czas.
Co trzeba zrobić, aby zapisać dziecko powyżej 4 lat do Polskiej Szkoły Sobotniej?


Należy pobrać formularz zapisu, który znajduje się tutaj i wysłać go na adres:szkolapolskabath@yahoo.com

Jak działamy

Ile kosztuje czesne i w jaki sposób można je płacić?


Obecnie koszt za sobotę wynosi £7,50 za cztery godziny zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli
Czy nauczyciele i osoby pracujące z dziećmi mają zaświadczenia o niekaralności?


Tak, wszystkie osoby przebywające z dziećmi mają takie zaświadczenie. Osoby, które oczekują na zaświadczenie nigdy nie pozostają same z dziećmi, ale prowadzą zajęcia pod nadzorem osoby sprawdzonej.
Czy lekcje odbywają się tylko w klasach?


Nie, mamy do dyspozycji ławki przed klasami oraz boisko, na którym możemy organizować pikniki i lekcje na świeżym powietrzu.
Czy podczas przerw jest bezpiecznie?


Nauczyciele i asystenci wychodzą z dziećmi na przerwę i sprawują nad nimi opiekę. Dzieci nigdy nie są pozostawione bez nadzoru.
Czy są jakieś dodatkowe zajęcia?


Tak, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach tanecznych.
Czy poziom nauczania jest jednolity?


Pozmiom nauczania jest dostosowany do potrzeb dzieci, ich zdolności i umiejętności.
Czy dzieci są wynagradzane?


Tak, każde dziecko otrzymuje dyplomy za wysilek włożony w naukę. Regularnie w każdej klasie wybierani są uczniowie miesiąca, a na koniec roku przyznawane są nagrody za całokształt pracy.
Czy szkoła organizuje jakieś imprezy dla dzieci?


Tak, każdego roku orgnizowane są imprezy dodatkowe, takie jak: bale przebierańców, dyskoteki, mikołajki, podczas których gościmy świętego Mikołaja, wieczory filmowe oraz rożnego rodzaju warsztaty tematyczne. Corocznie odbywają się: Dzień Patrona, warsztaty wielkanocne oraz bożonarodzeniowe.
Czy w szkole jest możliwość przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii i Bierzmowania?


Nie, obecnie przygotowania do tych sakramentów prowadzi ks. Zbigniew w parafii w Trowbridge
Czy dziecko niebędace katolikiem może chodzić do szkoły?


Tak, jak najbardziej. Lekcjie religii są nieobowiązkowe. To rodzice decydują o uczestnictwie dziecka w katechezie.

Program nauczania

Czy w Polskiej Szkole Sobotniej obowiazuje jakiś program nauczania?


Tak. Program nauczania jest oparty na podstawie programowej MEN i jest dostosowany do wieku oraz potrzeb dzieci. Każdy nauczyciel ma obowiązek przygotowania autorskiego programu na rozpoczynający się rok szkolny.
Czy starsze dzieci są przygotowywane do GCSE?


Tak, w klasach starszych jest realizowany program pomagający przygotować się do egzaminu GCSE z języka polskiego. Warto pamiętać, że poprzez uczestnictwo w zajęciach w Polskiej Szkole Sobotniej każdy uczeń doskonali umiejętność posługiwania się językiem polskim, a tym samym podnosi swoje szanse na uzyskanie dobrego rezultatu na egzaminie GCSE.

Praca z dzieckiem

Czy dzieci w klasach najmłodszych należy zmuszać do odrabiania zadań domowych?


Nie, dzieci nie należy zmuszać do odrabiania lekcji - należy je zachęcać i motywować do regularnej pracy. Rodzic wie najlepiej, na co je stać. Najważniejsze jest, aby dziecko uczyło się systematyczności i samo odrabiało zadania, choćby tylko częściowo.

Dwujęzyczność

Czy jest problemem, aby dziecko uczyło się dwóch języków?


Absolutnie nie! Nauka dwóch języków nie powoduje problemów, ponieważ dziecko uczy się ich naturalnie. Polska Szkoła Sobotnia zwiększa szanse dziecka na bycie całkowicie dwujęzycznym, nie tylko poprzez naukę czytania i pisania po polsku oraz poszerzanie wiedzy dzieci z historii i geografii, ale przede wszystkim poprzez umożliwienie dziecku niezmiernie ważnych kontaktów z polskim rówieśnikami. Badania nad dwujęzycznością udowodniły, że dzieci dwujęzyczne są inteligentniejsze od monojęzycznych, a także wykazują duże zainteresowanie językami oraz łatwość w uczeniu się jezyków obcych.

Biblioteka

Kto może korzystać z biblioteki szkolnej?


Z biblioteki mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, także Ci, których dzieci nie uczęszczają do Polskiej Szkoły Sobotniej. Nasza biblioteka jest otwarta dla każdego miłośnika literatury.
W jakie dni i w jakich godzinach jest otwarta biblioteka szkolna?


Biblioteka szkolna jest otwarta w soboty, w które odbywają się zajęcia, w godzinach od 9 do 13.
Jak często są wymieniane książki z folderów bibliotecznych, które posiada każdy uczeń i uczennica Polskiej Szkoły?


Co tydzień. W młodszych klasach to rodzice czytają dziecku, które następnie samodzielnie koloruje zadanie dotyczące otrzymanej książki. Starsze dzieci nie muszą ograniczać się do czytania otrzymanych książek i mogą wypożyczać inne książki dostępne w bibliotece.