Klasa 4 Motylki
wychowawca: Ewa Sikorska
asystent: Justyna Kloc

1.png

21,05,2022

Temat: Z WIZYTĄ W BAŚNIOWEJ KRAINIE.

1. Interpretacja obrazu Tomasza Sętowskiego ,,Podróż do nieznanej krainy", zadania z podręcznika.
2. Oglądanie filmu ,,Kopciuszek", dyskusja.
3. Jak napisać zaproszenie? Omówienie najważniejszych informacji i zasad prawidłowego tworzenia zaproszenia.
4. Jaką funkcję pełni przyimek? Analiza wiadomości i wykonywanie zadań z podręcznika.
5. Prace plastyczne z okazji Dnia Matki i Ojca.
6. Praca domowa.
7. Przyznanie dyplomów:
- Ucznia Dnia dla Alicji Kasperek,
- Ucznia Miesiąca dla Filipa Fudeckiego.
Gratulacje!

14,05,2022

Temat: LEGENDA ,,O LECHU, CZECHU I RUSIE".

1. Legenda ,,O Lechu, Czechu i Rusie'' - wspólne czytanie i analiza utworu, wykonywanie zadań z podręcznika.
2. Przepis na legendę - tropimy prawdę, zadania.
3. Pisownia ,,nie'' z różnymi częściami mowy - prezentacja multimedialna, omówienie najważniejszych informacji i zadania utrwalające. 
4. Praca domowa.
5. Przyznanie dyplomu Ucznia Dnia dla Juliana Korasiaka. Gratulacje!!!

7,05,2022

Temat: CO ŁĄCZY POLAKÓW?

1. Polskie symbole narodowe - oglądanie filmu edukacyjnego, dyskusja i wykonywanie prac plastycznych.
2. Analiza utworu ,,Mazurek Dąbrowskiego", wykonywanie zadań z podręcznika.
3. Przysłówek - omówienie najważniejszych informacji, zadania utrwalające poznane wiadomości.
4. Praca domowa.
5. Przyznanie dyplomów:
- Ucznia Dnia dla Olivii Witek i Adama Chochorowskiego,
- Ucznia Miesiąca dla Hanny Olszczyńskiej.
Gratulacje!!!

 

2,04,2022

Temat: 2 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU.


1. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - oglądanie filmu, dyskusja i wykonywanie prac plastycznych.
2. Pisownia wielkiej i małej litery - analiza najważniejszych wiadomości.
3. Praca domowa.
4. Uczniem Dnia został Oliver Jahoda. Gratulacje!

26.03.2022

Temat: Czy Bazyliszek mieszkał w Warszawie?


1. Wspólne czytanie fragmentu utworu ,,Legenda o warszawskim Bazyliszku" - Wandy Chotomskiej, dyskusja i wykonywanie zadań.
2. Praca w grupach. Opracowywanie wskazówek dotyczących przedstawienia pod tytułem ,,Legenda o warszawskim Bazyliszku". Projektowanie i wykonywanie rysunków scenografii. 
3. Praca domowa.
4. Przyznanie dyplomów:
- Ucznia Dnia dla Olafa Kwaśniewskiego,
- Ucznia Miesiąca dla Olivii Witek.
Gratulacje!

19.03.2022

Temat: PO CO JEST TEATR?


1. Analiza utworu ,,Po co jest teatr?" - Joanny Kulmowej. 
2. Ludzie teatru. Analiza tekstu z podręcznika, swobodne wypowiedzi uczniów i wykonywanie zadań. 
3. Oglądanie spektaklu teatralnego ,,Pinokio".
4. Praca domowa.
5. Przyznanie dyplomu Ucznia Dnia dla Filipa Fudeckiego. Gratulacje!!!

12,03,2022

Temat: JURATA, KRÓLOWA BAŁTYKU.


1. ''Jurata, królowa Bałtyku", analiza utworu i wykonywanie zadań z podręcznika.
2. Oglądanie filmów:
- Morze Bałtyckie, podstawowe informacje,
- Jurata, królowa Bałtyku.
3. Odmiana przymiotnika przez przypadki.
4. Praca domowa.
5. Uczennicą Dnia została Olszczyńska Hanna. Gratulacje!!!

5,03,2022

Temat: JAK OPISAĆ POLSKĘ?

1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat obrazu Henryka Weyssenhoffa ,,Wiosna", zadania z podręcznika.
2. Analiza wiersza ,,Polska'' - A. Słonimskiego, wykonywanie zadań.
3. Polska z lotu ptaka - oglądanie krótkiego filmu.
4. Przymiotnik - omówienie najważniejszych wiadomości, zadania utrwalające. 
5. SOLIDARNI Z UKRAINĄ - wykonywanie prac plastycznych. 
6. Praca domowa.
7. Przyznanie dyplomów:
- Ucznia Dnia dla Kasperek Alicji,
- Ucznia Mięsiąca dla Fudeckiego Filipa.
Gratulacje!!!

12,02,2022

RAPORT Z JĘZYKA POLSKIEGO, KLASA 4, 12.02.2022
Temat: NIE WSZYSCY SĄ JEDNAKOWI.

1. Tekst A. Onichimowskiej pt. ,,Najwyższa góra świata", wspólne czytanie, dyskusja i wykonywanie zadań.
2. Pisownia wyrazów z rz i ż, analiza najważniejszych informacji oraz zadania utrwalające poznane wiadomości.
3. Praca domowa.
4. Przyznanie dyplomu Ucznia Dnia dla Hani Olszczyńskiej. GRATULACJE!

5,02,2022

Temat: EWKA MARCHEWKA - PRZEZWISKO CZY PSEUDONIM?

1. Odmiana czasownika w czasie przyszłym, dokończenie zadań.
2. Czytanie wiersza ,,Ewka - Marchewka'', analiza utworu i wykonywanie zadań.
3. Przezwisko i przydomek - znaczenie, dyskusja oraz wskazanie różnic pomiędzy tymi słowami.
4. Co to jest synonim? Jak korzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych? Analiza najważniejszych informacji i wykonywanie zadań.
5. ,,Kilka słów o mnie'' - zabawa grupowa. Uczniowie siedzieli w kręgu, wychowawczyni wypowiadała początek zdania, a uczniowie je kończyli.
Na przykład:
- Najbardziej lubię.......
- Nudzę się, gdy.....
- Często myślę o.......
- Marzę o......
6. Praca domowa.
7. Przyznanie dyplomów:
- Ucznia Dnia dla Adama Chochorowskiego,
- Ucznia Miesiąca dla Olafa Kwaśniewskiego.

GRATULACJE!

29,01,2022

Temat: ŚWIAT WIDZIANY OCZYMA MIKOŁAJKA.
1. Wspólne czytanie fragmentu lektury ,,Mikołajek", dyskusja i wykonywanie zadań.
2. Odmiana czasownika w czasie przeszłym i przyszłym. Prezentacja multimedialna i omówienie najważniejszych informacji. Wykonywanie zadań. 
3. Praca domowa.
4. Przyznanie dyplomu Ucznia Dnia dla Adama Chochorowskiego. Gratulacje!

22,01,2022

Temat: CZY JESTEM JAK SAMOCHWAŁA?
1. Wiersz pt. ,,Samochwała" - analiza i wykonywanie zadań.
2. Dyskusja oraz wskazanie różnic pomiędzy chwaleniem się a przechwalaniem.
3. Czasownik i jego znaczenie, forma osobowa i nieosobowa czasownika oraz odmiana przez liczby i osoby. Oglądanie prezentacji multimedialnej, omówienie najważniejszych informacji, wykonywanie zadań.
4. Kalambury. Zabawa polegała na tym, że uczniowie pokazywali czynności, które lubią wykonywać w wolnym czasie. Odgadnięte wyrazy - czasowniki, zapisywaliśmy na tablicy i ustaliliśmy na jakie pytania odpowiadają. 
5. Praca domowa.
6. Przyznanie dyplomu Ucznia Dnia dla Filipa Fudeckiego. Gratulacje!

15,01,2022

Temat: KRÓL MACIUŚ PIERWSZY, NIEZWYKŁY WŁADCA.
1. Być jak Janusz Korczak - słuchowisko, omówienie postaci J. Korczaka.
2. Wspólne czytanie fragmentu lektury ,,Król Maciuś Pierwszy", analiza utworu, wykonywanie zadań.
3. Oglądanie filmu i dyskusja o prawach dziecka.
4. Czasownik BYĆ i jego odmiana.
5. Praca domowa.
6. Przyznanie dyplomu Ucznia Dnia dla Olivii Witek. Gratulacje!

8,01,2022

Temat: PAN KLEKS I JEGO CHARAKTERYSTYKA
1. Wspólne czytanie fragmentu lektury, omówienie tekstu i wykonywanie zadań. Tworzenie planu dnia w Akademii Pana Kleksa.
2. Opis postaci, zasady prawidłowego opisywania postaci, przydatne słownictwo i zwroty.
3. Postać Pana Kleksa, charakterystyka oraz wykonywanie opisu Pana Kleksa.
4. Praca domowa.
5. Uczniem Dnia został Julian Korasiak, Uczennicą Miesiąca (grudzień) - Alicja Kasperek. Gratulacje!

23,10,2021

Temat: CIUMKOWE HISTORIE

1. CIUMKOWE HISTORIE - analiza tekstu i wykonywanie zadań.
2. Omówienie zasad pisowni ó i u. Wykonywanie zadań utrwalających poznane wiadomości. 
3. Przypadki rzeczownika i odmiana. 
4. Praca domowa.
5. Przyznanie dyplomów:
- Ucznia Dnia dla Kwaśniewskiego Olafa,
- Ucznia Miesiąca dla Witek Olivii.
Gratulacje!

 

9,10,2021

Temat: SPÓŹNIONY SŁOWIK JULIANA TUWIMA

1. Odczytanie i analiza wiersza SPÓŹNIONY SŁOWIK, wykonywanie zadań. 
2. Epitet - co to jest? Przykłady epitetów. 
3. Święty Jan Paweł II, dyskusja i omówienie najważniejszych informacji oraz ciekawostek o Janie Pawle II.
4. Najpiękniejsze cytaty Jana Pawła II, wykonywanie plakatu.
5. Podstawowe wiadomości o rzeczowniku, odmiana rzeczownika przez liczby i przypadki. Zadania z kart pracy.
6. Praca domowa.
7. Przyznanie dyplomu Ucznia Dnia dla Olszczyńskiej Hanny. Gratulacje!!! 

25,09,2021

TEMAT: JAK SIĘ POROZUMIEWAMY

1. Zabawa w głuchy telefon.
2. Jak się porozumiewamy, komunikat i sposoby przekazywania komunikatów - dyskusja.
3. Do czego służy słownik, jak należy korzystać ze słownika oraz rodzaje słowników. 
4. Omówienie spółgłosek miękkich.
5. Rodzaje zdań - oznajmujące, pytające, rozkazujące. 
6. Wykonywanie zadań z kart pracy. 
7. Praca domowa.
8. Przyznanie dyplomów:
- Ucznia Dnia dla Dawida Mąki,
- Ucznia Miesiąca dla Olivii Witek.
Gratulacje!

18,09,2021

Temat: ŻYCZENIA I POZDROWIENIA.

1. Test kompetencyjny - początkowy.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Kiedy i do kogo piszemy życzenia? - rozmowa.
4. Jak napisać życzenia, jakich sformułowań i zwrotów należy używać podczas pisania życzeń oraz kartki pocztowej.        Dzieci otrzymały szablon kartki pocztowej. Zadanie polegało na napisaniu życzeń do kolegi, który złamał nogę.
5. Omówienie polskiego alfabetu. Uczniowie wskazują, które litery powstały przez dodanie kropki, kreski lub ogonka.
6. Co wiemy o literach, głoskach, dwuznakach, samogłoskach, spółgłoskach i sylabach. Podział wyrazów na litery,            głoski i sylaby. Wykonywanie zadań z kart pracy.
7. Praca domowa. 

11.09.2021
Temat: GOTOWI DO STARTU START


1. Zapoznanie się ze sobą. Rozmowa o wakacjach, gdzie byliśmy na wakacjach i jak je spędziliśmy.
2. Ustalenie złotych zasad klasy.
3. Omówienie zasad i wymogów nauczyciela oraz regulaminu bezpieczeństwa w klasie i szkole.
4. Czytanie i analizowanie wiersza ''Bajeczka o motylku'' czyli jak z gąsienicy powstał piękny motyl. 
5. Wykonywanie totemu nawiązującego do nazwy klasy "Motylki''.
6. Tworzenie krótkiej notatki na temat najfajniejszego dnia wakacyjnego, czy w tym dniu dzieci nauczyły się czegoś, co zobaczyły, co zaobserwowały lub odkryły, a może znalazły ciekawe okazy przyrodnicze.
7. Praca domowa.
8. Przyznanie dyplomu Ucznia Dnia dla Briddon Daisy.

Ogromne BRAWA dla Daisy oraz dla wszystkich uczniów za zaangażowanie w pierwszym dniu szkoły. 

1.jpg
1
1
2
1
1
1
502
1
2
3
1
2
1
2
1
Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!