Statut Polskiej Szkoły Sobotniej w Bath

Cele Szkoły

Głównym zadaniem Sykoły jest stworzenie areny dla wspierania i zachęcania rodziców i opiekunów polskich dzieci do uczestnictwa w edukacji poprzez:

 

a) nauczanie języka polskiego z elementami geografii, historii, muzyki, tańca, religii i języka angielskiego dla dorosłych,

 

b) udział polskich dzieci w życiu szkolnym i społecznym,

 

c) wspomaganie budowania poczucia wartości i pewności siebie wśród Polaków,

 

d) współpraca z innymi organami tj. szkołami i Kuratorium Oświaty oraz organizacjami społecznymi,

 

e) określenie potrzeb rodziców i opiekunów dzieci,

 

f) organizowanie szkoleń dla pracowników szkoły.

 

Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Bath prowadzi działalność w oparciu o związki z Polską Macierzą Szkolną w Londynie oraz we współpracy z Black Family Support Group. Ponado uczestniczy w projekcie HUB współpracując między innymi ze szkołą Podstawową St. John’s Primary School, szkołami średnimi Haysfield i Beechen Cliff oraz z City of Bath College i Univeristy of Bath.