DYREKTOR - Magdalena Kosin

Pełni funkcję Dyrektora Szkoły. Pracuje w Polskiej Sobotniej Szkole od samego początku. Ukończyła 5-letnie studia dzienne na kierunku rehabilitacja i pedagogika terpeutyczna. Posiada uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.  Ukończyła 2-stopniową logopedię oraz pełen pakiet szkoleń logopedycznych terapii zwanej Metodą Krakowską. Jest dyplomowanym terapeutą ręki. Od 15 lat prowadzi diagnozę iterapię dzieci z zaburzeniami rozwoju. Odbyła kurs dokształcający z zakresu geografii i wiedzy o Polsce, by móc nauczać tych przedmiotów w szkole polonijnej. Posługuje się metodą komunikacyjną MAKATON, piktogramami oraz technikami behawioralnymi. Posiada uprawnienia do diagnozy lateralizacji. Jest wykwalifikowaną masażystką, specjalistką od gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Pracuje jako diagnostka i terapeutka z dziećmi. Prowadzi gabinet „PUZZLE”, w którym realizuje terapie logopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej, terapie ręki i fizjoterapię dzieci i dorosłych.

Ponadto prowadzi szkolenia stacjonarne i online dla logopedów, pedagogów, terapeutów i rodziców. Organizuje konsultacje dla rodziców, których niepokoi rozwój ich dzieci.

M.Kosin.jpg

WICEDYREKTOR SZKOŁY - Magdalena Liana-Stellmach

Magda LS.jpg