DYREKCJA SZKOŁY:

Zarząd szkoły w porozumieniu z Prezes – Elizą Giner – Wajdą podjęli decyzję, przychylając się do wniosku wicedyrektor - Magdaleny Kosiń o powołaniu nowej jednostki administracyjnej w szkole, mianowicie DYREKCJI. Organ ten sprawuje nadzór nad szkoła i ściśle współpracuje z Zarządem i Prezesem szkoły. Po przeanalizowaniu zgłoszeń kandydatów ostatecznie powołano:

DYREKTOR - Magdalena Kosin

Pełni funkcję zastępcy Dyrektora Szkoły. Pracuje w Polskiej Sobotniej Szkole od samego początku. Ukończyła 5-letnie studia dzienne na kierunku pedagogika terapeutyczna i rehabilitacja. Posiada uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Ukończyła 2-stopniowe szkolenie logopedyczne oraz pełen pakiet szkoleń z logopedycznej terapii zwanej Metodą Krakowską. Jest dyplomowanym terapeutą ręki. Odbyła kurs dokształcający z zakresu geografii i wiedzy o Polsce, by móc nauczać tych przedmiotów w szkole polonijnej. Posługuje się metodą komunikacyjną MAKATON, piktogramami oraz technikami behawioralnymi. Posiada uprawnienia do diagnozy lateralizacji oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych u dzieci. Jest wykwalifikowaną masażystką, specjalistką od gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Pracuje jako terapeuta z dziećmi oraz fizjoterapeuta. Prowadzi gabinet „PUZZLE”, w którym realizuje terapie logopedyczną, terapie ręki i rehabilitacje dzieci i dorosłych.

Ponadto prowadzi szkolenia stacjonarne i online dla logopedów, pedagogów i rodziców. Organizuje konsultacje dla rodziców, których niepokoi rozwój ich dzieci.

WICEDYREKTOR SZKOŁY - Magdalena Liana-Stellmach

© 2023 by Franklin Day School. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean